page-header

SIP

Session Initiated Protocol

Wszystkie wideodomofony DoorBird mają wbudowany moduł SIP do integracji z różnymi telefonami SIP i systemami automatyki domowej w celu spełnienia zaawansowanych potrzeb w zakresie komunikacji audio i wideo.

Aby zapewnić doskonałe wrażenia użytkownika, opracowaliśmy własny protokół inteligentnej transmisji – Smart Transmission Mode (STM). Protokół STM ma wiele zalet w porównaniu z SIP. Na przykład SIP działa dobrze w sieciach lokalnych, ale jest blokowany w wielu sieciach komórkowych i regionach.

Oczywiście w najbliższej przyszłości dodamy kompatybilność z większą liczbą telefonów SIP i PBX!

Wideodomofon IP DoorBird z jednym telefonem SIP (połączenie Peer-to-Peer [P2P])

DoorBird-ips-p2p

Wideodomofon IP DoorBird z centralą PBX i jednym lub wieloma telefonami SIP (połączenie przez centralę PBX)

DoorBird-ips-pbx

Wideodomofon IP DoorBird z centralą PBX i jednym lub wieloma telefonami analogowymi oraz jednym lub wieloma telefonami SIP (połączenie przez PBX)

DoorBird-ips-pbx-telco